Project Management Service s. r. o. - Projektové řízení staveb

 

  • Naše společnost byla založena v roce 2005 a zabývá se převážně technickou a inženýrskou činností ve výstavbě.
  • Součástí těchto činností je také pracovní náplň cenových konzultantů, pro investory zajištění servisu při organizaci výběrových řízení, projektové řízení staveb a dále zajišťování činností technického dozoru investora při realizaci staveb.
  • V současné době je firma schopna nabídnout širokou škálu činností, pro kompletní přípravu a realizaci stavebních projektů.
  • Společnost PMS má ucelený kádr odborných pracovníků, jejichž kvalita a odborná zdatnost byla ověřena v řadě realizací a to jak s tuzemskými, tak i zahraničními klienty.
  • Postavení společnosti na trhu je vybudováno na seznámení zákazníků s mnohaletou poctivou týmovou prací a na aktivním přístupu k řešení jednotlivých obchodních případů.
  • Významnou částí předmětu činností společnosti je zpracování výkazů výměr (soupisu stavebních výkonů) z projektové dokumentace, které jsou podkladem pro stanovení celkové ceny stavby a k výběru dodavatelů stavby.