Systém zajišťování kvality

  • Naše společnost je od 3. dubna 2012 držitelem osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s ISO 9001:2008 (International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro normalizaci).
  • Certifikát pod číslem 51365/A/0001/UK/Cz byl vydán společností United Registrar of Systems.
  • Obor činností, na který se certifikát vztahuje, je definován pro Projektový management v oblasti stavebnictví.
  • Systém managementu kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2008 je v PMS zaveden a jeho zásady jsou stanoveny Příručkou kvality.
  • Příručka kvality popisuje systém managemtu kvality v PMS a je určena pro pracovníky PMS.