General Data Protection Regulation

  • Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecně označovaného jako „GDPR – General Data Protection Regulation“).
  • Společnost Project Management Service s.r.o. je povinna v souladu s tímto nařízením a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, chránit příslušné údaje o svých obchodních partnerech.
  • Z těchto důvodů byly vypracovány příslušné interní dokumenty, které stanovují zásady pro zacházení s osobními údaji a způsoby nahlašování porušení ochrany. Těmito zásadami jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci a externí spolupracovníci společnosti Project Management Service s.r.o..